Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva

´Podvojné účtovníctvo

O vedenie podvojného účtovníctva sa postarajú naši experti. Pretože nám záleží na vašom podnikaní.

Čo je podvojné účtovníctvo?

Podvojné účtovníctvo pozostáva zo získania rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Práve vďaka nemu zistíte výsledok hospodárenia – čiže zisk alebo stratu. Vedenie podvojného účtovníctva znamená účtovanie v systéme podvojných zápisov. To znamená, že každá účtovná operácia je zapísaná na dvoch účtoch – na strane Má dať a na strane Dal. Účtovná závierka je tvorená súvahou aj Výkazom ziskov a strát. Vedenie podvojného účtovníctva sa nezaobíde bez rámcovej účtovnej osnovy. Nevyhnutnosťou je použitie účtovného denníka, hlavnej knihy (zaznamenáva všetky účtovné operácie), knihy pohľadávok, knihy záväzkov či pomocných kníh (ak sú potrebné).

Ako vedenie jednoduchého, tak aj vedenie podvojného účtovníctva musí byť správne (podľa povinností, ktoré stanovuje zákon), úplne (zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v konkrétnom účtovnom období) a preukázateľne (každý účtovný zápis musí byť podložený dokladmi – faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a pod.).

Vedenie podvojného účtovníctva v ISC Slovensko, s.r.o. v meste Bratislava


Hľadáte účtovnú firmu z Bratislavy, ktorá sa vám odborne a cenovo výhodne postará o vedenie účtovníctva? V ISC Slovensko, s.r.o. vám dokážeme zabezpečiť komplexné účtovné služby – od spracovania miezd, cez vedenie podvojného účtovníctva až po účtovné poradenstvo.

Šanóny firiem ktorým sa vedie podvojné účtovníctvo od firmy ISC Slovensko, s.r.o.

Kedy je povinné vedenie podvojného účtovníctva?

Vedenie podvojného účtovníctva je povinnosťou v prípade všetkých obchodných spoločností, t. j. spoločností, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri – komanditné spoločnosti, akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Podvojné účtovníctvo vedú aj účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené/založené na účel podnikania (cirkevné inštitúcie s právnou subjektivitou, občianske združenia a pod. – a to v prípade, ak splnia zákonom stanovené podmienky alebo presiahnu zákonom stanovenú hranicu príjmu).

Ako firma poskytujúca komplexné účtovné služby, vieme, aký je dôležitý pomer ceny a kvality. Našim cieľom je ponúknuť prvotriedne služby, ktoré presiahnu vaše očakávania a zároveň sa zmestia do rozpočtu vašej firmy. Náš cenník účtovných služieb je individuálny a mení sa v závislosti najmä od rozsahu poskytovaných služieb.

Potrebujete podporu pri zakladaní / likvidácii spoločnosti alebo pri zmene údajov v obchodnom registri?

Kontaktujte nás za účelom stretnutia bez akýchkoľvek záväzkov.