Spracovanie miezd a Personalistika

Feniaze a spracovanie miezd od ISC Slovensko, s.r.o.

Personalistika a Mzdy

Personalistika a mzdy pod dohľadom odborníkov

Zaberá vám mzdová evidencia, výpočet miezd či príprava mesačných výkazov veľa času? Prenechajte starosti spojené s personalistikou a mzdami profesionálnej účtovnej firme ISC Slovensko, s.r.o. v Bratislave. Vy aj vaši zamestnanci budete spokojní. Získaný čas môžete venovať ďalšiemu rozvoju svojich podnikateľských aktivít s tým, že personalistika a mzdy vašej firmy budú v tých najlepších rukách. Zabezpečíme kompletné spracovanie personálnej a mzdovej agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou (Zákonník práce, Zákon o sociálnom/zdravotnom poistení, Zákon o dani z príjmu atď.).

Zabezpečíme spracovanie miezd a personalistiky bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti vašej spoločnosti.

Ponúkame vám komplexné, profesionálne a bezproblémové spracovanie miezd. Pomôžeme vám nastaviť optimálne daňové a odvodové zaťaženie. Vďaka našim špecialistom sa lepšie zorientujete v neustále sa meniacej legislatíve.

Garantujeme, že všetky dokumenty, osobné informácie a rôzne iné citlivé údaje sú dokonale chránené pred tretími osobami či rôznymi zneužitiami. Prísne si zakladáme na diskrétnosti, keďže si uvedomujeme citlivosť zverených údajov. Samozrejmá je personalistika a mzdy s ohľadom na bezpečnosť a správnosť spracovaných informácií.

Cenník – spracovanie miezdOrientačná cena
Firmy do 10 zamestnancov:17€ / osoba
Firmy nad 10 zamestnancov:15€ / osoba
Účtovné poradenstvo a poradenstvo miezd:od 50€ / hod.
Spracovanie účtovníctvaod 100€ / mesačne
Konečná cena závisí od individuálnych potrieb klienta.

PERSONALISTIKA A MZDY

V oblasti personalistiky a miezd poskytujeme okrem iného tieto služby:

  • Vedenie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov získaných od klienta)
  • Spracovanie miezd / účtovanie miezd (mzdy účtovanie), spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne a daňový úrad
  • Činnosti súvisiace so vznikom, trvaním, zmenami alebo ukončením pracovného pomeru (vypracovania pracovných zmlúv alebo dohôd v zmysle ustanovení Zákonníka práce, prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne) – zastrešíme všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup, t. j. ukončenie pracovného pomeru)
  • Rekapitulácia miezd – podklad pre spracovanie a vedenie účtovníctva
  • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
  • Príprava a vypracovanie potrebných výkazov a hlásení pre štátne inštitúcie (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, štatistický úrad a i.)
  • Príprava reportov podľa Vašich požiadaviek
Spracovanie miezd za pomoci mzdovej účtovníčky v ISC Slovensko, s.r.o. Bratislava


NÁKLADY NA PERSONALISTIKU SÚ ZDROJOM ÚSPECHU KAŽDEJ SPOLOČNOSTI.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Ako firma poskytujúca komplexné účtovné služby, vieme, aký je dôležitý pomer ceny a kvality. Našim cieľom je ponúknuť prvotriedne služby, ktoré presiahnu vaše očakávania a zároveň sa zmestia do rozpočtu vašej firmy. Náš cenník účtovných služieb je individuálny a mení sa v závislosti najmä od rozsahu poskytovaných služieb.

Potrebujete podporu pri zakladaní / likvidácii spoločnosti alebo pri zmene údajov v obchodnom registri?

Kontaktujte nás za účelom stretnutia bez akýchkoľvek záväzkov.