Spracovanie miezd a Personalistika

Personalistika a Mzdy

Personalistika a mzdy pod dohľadom odborníkov

Zaberá vám mzdová evidencia, výpočet miezd či príprava mesačných výkazov veľa času? Prenechajte starosti spojené s personalistikou a mzdami na nás. Vy aj vaši zamestnanci budete spokojní. Získaný čas môžete venovať ďalšiemu rozvoju svojich podnikateľských aktivít s tým, že personalistika a mzdy vašej firmy budú v tých najlepších rukách. Zabezpečíme kompletné spracovanie personálnej a mzdovej agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou (Zákonník práce, Zákon o sociálnom/zdravotnom poistení, Zákon o dani z príjmu atď.).

Garantujeme, že všetky dokumenty, osobné informácie a rôzne iné citlivé údaje sú dokonale chránené pred tretími osobami či rôznymi zneužitiami. Prísne si zakladáme na diskrétnosti, keďže si uvedomujeme citlivosť zverených údajov. Samozrejmá je personalistika a mzdy s ohľadom na bezpečnosť a správnosť spracovaných informácií.

Cenník – spracovanie miezdOrientačná cena
Firmy do 10 zamestnancov:17€ / osoba
Firmy nad 10 zamestnancov:15€ / osoba
Poradnestvo v oblasti účtovníctva a miezd:od 50€ / hod.
Spracovanie účtovníctvaod 100€ / mesačne
Konečná cena závisí od individuálnych potrieb klienta.

PERSONALISTIKA A MZDY

V oblasti personalistiky a miezd poskytujeme okrem iného tieto služby:

  • Vedenie mzdovej agendy
  • Spracovanie miezd / účtovanie miezd (mzdy účtovanie), spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne a daňový úrad
  • Činnosti súvisiace so vznikom, trvaním, zmenami alebo ukončením pracovného pomeru
  • Rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
  • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)

NÁKLADY NA PERSONALISTIKU SÚ ZDROJOM USPECHU KAŽDEJ SPOLOČNOSTI.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Potrebujete podporu pri zakladaní / likvidácii spoločnosti alebo pri zmene údajov v obchodnom registri?

Kontaktujte nás za účelom stretnutia bez akýchkoľvek záväzkov.