Účtovníctvo

Účtovníctvo

O vaše účtovníctvo sa dobre postaráme

Dajte zbohom starostiam s vedením podvojného účtovníctva a mnohými náležitosťami s nimi spojenými. Pomôžeme vám získať komplexný prehľad o vašom podnikaní z pohľadu financií – príjmy, výdavky, zisky aj prípadné straty. Sme experti na:

  • podvojné účtovníctvo (eviduje výnosy a náklady, príjmy aj výdavky; zákon ukladá povinnosť viesť podvojné účtovníctvo pre podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra – družstvá, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a i.)

Vieme, že na každom eure záleží, a preto sme perfekcionisti v oblasti účtovníctva.

Či už podnikáte alebo si chcete
založiť novú spoločnosť, je nevyhnutné, aby vás na vašej ceste sprevádzal účtovník, ktorý pozná všetky platné zákony.

Je jedno či máte malú, strednú alebo veľkú firmu, počas celého roka musíte mať prehľad o svojej finančnej situácii, plniť si rôzne daňové povinnosti, podávať rôzne priznania atď…

ÚČTOVNÍCTVO

V súlade s účtovnými a daňovými predpismi poskytujeme okrem iného tieto služby:

  • Kompletné vedenie účtovníctva
  • Príprava ročnej alebo priebežnej účtovnej uzávierky
  • Komunikácia s daňovými úradmi
  • Spracovanie a podanie daňových priznaní a výkazov
  • Asistencia pri audite
  • Zasielanie mesačných výsledkov

ČO JE ÚČELOM ÚČTOVNÍCTVA?

Účtovníctvo predstavuje evidenciu a prehľad pohybu finančných prostriedkov podnikateľských subjektov za sledované účtovné obdobie, spravidla jeden kalendárny rok.

Mimo iného je dôležité položiť si otázku, čo je účelom účtovníctva?

Účtovníctvo je prvoradé pre optimálne riadenie vašej spoločnosti. Monitoruje stav spoločnosti pomocou ukazovateľov súvisiacich s podnikaním, hodnotí ziskovosť spoločnosti prostredníctvom výsledkov, kontroly nákladov, určenia primeranej predajnej ceny, prispôsobenia sa hospodárskej súťaži…

Bezchybné účtovníctvo nie je mýtom, ak ho zveríte skúseným profesionálom z ISC Slovensko.

Potrebujete podporu pri zakladaní / likvidácii spoločnosti alebo pri zmene údajov v obchodnom registri?

Kontaktujte nás za účelom stretnutia bez akýchkoľvek záväzkov.