Vedenie a spracovanie účtovníctva

Vedenie účtovníctva v kancelárii ISC Slovensko

Účtovníctvo

O vaše účtovníctvo sa dobre postaráme

Dajte zbohom starostiam s vedením podvojného účtovníctva a mnohými náležitosťami s nimi spojenými. Pomôžeme vám získať komplexný prehľad o vašom podnikaní z pohľadu financií – príjmy, výdavky, zisky aj prípadné straty. Sme experti na:

  • podvojné účtovníctvo (eviduje výnosy a náklady, príjmy aj výdavky; zákon ukladá povinnosť viesť podvojné účtovníctvo pre podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra – družstvá, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a i.)

Vieme, že na každom eure záleží, a preto sme perfekcionisti v oblasti účtovníctva.

Či už podnikáte alebo si chcete založiť novú spoločnosť, je nevyhnutné, aby vás na vašej ceste sprevádzala účtovníčka, ktorá pozná všetky platné zákony.

Je jedno či máte malú, strednú alebo veľkú firmu, počas celého roka musíte mať prehľad o svojej finančnej situácii, plniť si rôzne daňové povinnosti, podávať rôzne priznania atď…

Vedenie a spracovanie účtovníctva od firmy ISC Slovensko, s.r.o. v meste Bratislava

ÚČTOVNÍCTVO

Ako dlhoročná účtovná firma v Bratislave garantujeme bezchybné spracovanie a vedenie účtovníctva. Pri každej spolupráci dbáme na individuálny prístup a precíznosť práce. Sme si vedomí citlivosti osobných aj finančných údajov našich klientov, preto je samozrejmá diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti.

Odbremeníme vás od zbytočnej byrokracie, zdĺhavého čítania rozsiahlych vyhlášok či zákonov, ako aj od úmorného hľadania informácii o jednotlivých účtovných položkách. Nehovoriac o strese z toho, či ste jednotlivé účtovné operácia správne zaúčtovali – a z toho vyplývajúceho ďalšieho stresu z pokuty od daňového či finančného úradu. Ponúkame profesionálne a cenovo dostupné služby zamerané na účtovníctvo, spracovanie miezd a personalistiku.

V súlade s účtovnými a daňovými predpismi poskytujeme okrem iného tieto služby:

  • Kompletné vedenie a spracovanie účtovníctva
  • Príprava ročnej alebo priebežnej účtovnej uzávierky
  • Komunikácia s daňovými úradmi
  • Spracovanie a podanie daňových priznaní a výkazov
  • Asistencia pri audite
  • Zasielanie mesačných výsledkov

Do pozornosti dávame aj naše odborné účtovné poradenstvo. V prípade, ak si nie ste istí, či správne rozumiete pojmom ako účtovná uzávierka, účtovná závierka, ročné zúčtovanie dane, daň na vstupe či daň na výstupe, alebo tápete v iných oblastiach týkajúcich sa účtovníctva – určite nás neváhajte kontaktovať.

Nezabúdajte, že nielen samotné podnikanie, ale aj vedenie účtovníctva si žiada spoľahlivého partnera. My v ISC Slovensko sa s radosťou staneme tým vaším.  

ČO JE ÚČELOM ÚČTOVNÍCTVA?

Účtovníctvo predstavuje evidenciu a prehľad pohybu finančných prostriedkov podnikateľských subjektov za sledované účtovné obdobie, spravidla jeden kalendárny rok.

Mimo iného je dôležité položiť si otázku, čo je účelom účtovníctva?

Je dôležité podotknúť, že spracovanie účtovníctva, resp. vedenie účtovníctva má rovnaký význam v minulosti aj dnes – zaznamenávanie a poskytnutie prehľadu o výdavkoch a príjmoch, o ziskoch a stratách, o  zdrojoch, nákladoch a výnosoch firmy, ako aj o jednotlivých zložkách jej majetku.  

Účtovníctvo je prvoradé pre optimálne riadenie vašej spoločnosti. Monitoruje stav spoločnosti pomocou ukazovateľov súvisiacich s podnikaním, hodnotí ziskovosť spoločnosti prostredníctvom výsledkov, kontroly nákladov, určenia primeranej predajnej ceny, prispôsobenia sa hospodárskej súťaži…

Bezchybné účtovníctvo nie je mýtom, ak ho zveríte skúseným profesionálom z ISC Slovensko.

Majte aj vy svoje účtovníctvo a dane v poriadku. Bez ohľadu na to, či s podnikaním ešte len začínate alebo už máte rozbehnutú firmu, príp. zárobkovú činnosť, ktorá si žiada vedenie účtovníctva.

Potrebujete podporu pri zakladaní / likvidácii spoločnosti alebo pri zmene údajov v obchodnom registri?

Kontaktujte nás za účelom stretnutia bez akýchkoľvek záväzkov.