Zmeny v OR SR

Zmeny v OR SR

Zmeny v OR SR

Zmeny v OR SR

Zmena adresy sídla, osobných údajov, konateľov, pridanie predmetov podnikania… zmeny v OR SR (Obchodnom registri SR) sú niekedy nevyhnutnosť. Nemusíte však stráviť hodiny za počítačom či nekonečným skenovaním dokumentov, aby ste stihli vykonať zmeny v OR SR. My sa o to postaráme. Pýšime sa nielen bohatými skúsenosťami, ale aj komplexnosťou a rýchlosťou poskytovaných služieb v oblasti podnikania. O procese zmien v OR SR vás neodkladne informujeme. Zakladáme si na ústretovej a férovej komunikácii. Cieľom je, aby mal náš klient vždy aktuálne a relevantné informácie ohľadom svojho podnikania.

Dodáme, že ak dôjde k zmene zapísaných údajov v OR SR, vzniká zapísanému subjektu podľa zákona o obchodnom registri (§ 5 ods. 9) povinnosť podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra, a to najneskôr do 30 dníodo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti.

Typy zmien:

  • sídla,
  • spoločníka,
  • konateľa,
  • predmetu činnosti,
  • obchodného mena,
  • osobných údajov,
  • zvýšenie/zníženie základného imania
  • prevody obchodných podielov
Zmeny v ORSR

Potrebujete podporu pri zakladaní / likvidácii spoločnosti alebo pri zmene údajov v obchodnom registri?

Kontaktujte nás za účelom stretnutia bez akýchkoľvek záväzkov.