GDPR – ochrana osobných údajov

 • Home
 • GDPR – ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018, je priamo aplikovateľné na všetky členské štáty EU. Vzťahuje sa na všetky spoločnosti so sídlom v EÚ, ale aj mimo EÚ, ktoré ponúkajú tovar alebo služby dotknutým osobám v EÚ alebo ktoré sledujú správanie dotknutých osôb v EÚ, bez ohľadu na veľkosť alebo činnosť spoločnosti. Nariadenie prináša vyššie nároky, povinnosti a zodpovednosti.

Medzi najvýznamnejšie povinnosti subjektov podľa novej právnej úpravy patria:

 • Oznamovacia povinnosť porušenia ochrany osobných údajov
 • Určenie zodpovednej osoby
 • Prísnejšie požiadavky na udelenie súhlasu pri spracovaní osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 • Súkromie ako štandard
 • Možnosť prenosu údajov dotknutej osoby
 • Nové požiadavky pre zmluvu so sprostredkovateľom
 • Prenos dát mimo EÚ (EHS)

Sankcie za nedodržanie tohto nariadenia môžu byť podľa charakteru a závažnosti incidentu až 4 % z celkového celosvetového obratu spoločnosti alebo až 20 miliónov EUR (uplatní sa vyššia sankcia).

ISC Slovensko zabezpečuje pre svojich klientov odborný prechod na nové nariadenie v oblasti ochrany osobných údajov a v rámci toho poskytuje nasledujúce služby:

 • Školenie GDPR pre zamestnancov spoločnosti
 • Analýza spoločnosti a vyhodnotenie rizík
 • Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
 • Implementovanie GDPR v spoločnosti
 • Zavedenie udržateľného bezpečnostného systému v spoločnosti

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Viac informácií o súboroch cookies Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close